Smartphone, spil og viden

Spil info

    Foto: Gul QR-kode og retningspil.

Du kan bruge din smartphone til at spille spil på de i alt 6 spillestier ved Fodsporet.

En spillesti er en model af vores solsystem i skalaen 1:2,14 milliarder og i dette størrelsesforhold er der derfor kun 2102 meter fra Solen til den yderste planet i vores solsystem.

Der er opsat 9 stolper med gule QR-koder ved hver spillesti.

En af disse stolper har desuden et skilt med retningspil som markerer spilstart og spilleretning.

Spillestierne er placeret ved Skælskør, Slagelse, Dalmose, Sandved, Hyllinge og Næstved.

For at kunne scanne disse stregkoder kan du eksempelvis hente denne App!

Natur, kultur og motion

Ved de hvide QR-koder kan du få viden om dyre- og plantelivet langs Fodsporet.

Du kan også læse mange spændende historier knyttet til egnen langs stien.

Endelig kan du kan få hjælp og inspiration til brug af alle Fodsporets faciliteter.

God fornøjelse!