Skørpinge Præstegård

Frederik Engelhardt Boisen (1808-1882) var præst i Skørpinge i 13 år. Han var også politisk engageret og talte bøndernes sag. I 1848 blev han valgt til den grundlovgivende forsamling.

Hans hustru Eline Boisen nedskrev sine erindringer, der blev udgivet i bogen "- men størst er kærligheden". Heri kan man læse beretninger om livet på landet i midten af 1800-tallet.

Dengang var jernbanen endnu ikke anlagt, og rejser var besværlige, som en dag i marts 1838, hvor Eline Boisen endte i Skørpinge Å med kusk, hest og vogn.

I Halkevad Mindelund er der sat en mindesten for F. E. Boisen, der blandt andet bærer hans valgsprog: "Den banker dristigt på, som bærer godt budskab." 

Kilder: "- men størst er kærligheden" af Eline Boisen og Dansk Biografisk Lexicon.