Jernbanens linje

Jernbanens linje

Den første jernbane i Danmark blev taget i brug i 1847 og gik mellem København og Roskilde.

I løbet af de næste 50 år blev der anlagt jernbaner mellem mange større byer i Danmark.

Denne udvikling ændrede både landskabet og byerne, som nu pludselig blev en del af et større transportnet.

Allerede i 1870'erne undersøgte man mulighederne for en jernbane mellem Næstved - Slagelse og Skælskør.

I starten var der stor uenighed om, hvor banen skulle gå, og man diskuterede placeringen i næsten 20 år.

Der er flere grunde til at jernbanen til sidst kom til at ligge lige her.

Man ønskede en effektiv transport af både varer og passagerer mellem de større sydvestsjællandske byer - også militære hensyn vejede tungt.

Den 12. april 1889 kunne kong Christian den 9. underskrive en lov om anlæggelse af banen.

Det sidste passagertog mellem Dalmose og Skælskør kørte i 1950 og sidste tog mellem Slagelse og Næstved kørte i 1971. I 1986 kørte sidste godstog mellem Slagelse og Sandved.

Foto: Dalmose Station, 1955 venligst udlånt af Jernbanemuseet.