Smeden fra Høve

Johannes Vedel (1841-1923), også var kendt som smeden fra Høve, skrev sine erindringer i begyndelsen af det 20. århundrede. Her kan man følge livet og opvæksten for en dreng og ung mand i midten af 1800-tallet. Han var glad for at gå i skole, men faren forbød ham at læse videre. Han endte med at lære smedehåndværket, som familietraditionen bød.

Efter flere højskoleophold blev Johannes Vedel engageret i uddannelse af unge. Han gjorde en dyd ud af at tage lærlinge ind, som havde haft en svær start på livet.

Hans syn på uddannelse som en mulig vej væk fra en uheldig opvækst, blev delt af mange og kendt rundt om i landet.

Johannes Vedel var også meget optaget af politik og de grundlovssikrede rettigheder. Han var også igangsætter af grundlovsmøderne i Halkevad Mindelund ved Flakkebjerg. 

Kilde: 'Fra mine minders verden' af Johannes Vedel