Stationsbyens udvikling

Stationsbyens udvikling

Ligesom Sandved længere mod sydøst er Dalmose vokset takket være jernbanen.

Oprindeligt lå her ved Dalmose kun en kro, der havde givet navn til byen, og nogle omkringliggende gårde, men efter jernbanens åbning skød en reel by op.

Dalmose var et trafikknudepunkt mellem Slagelse og Næstved og sidebanen mod Skælskør.

Stationen var en af de mest benyttede til både person- og godstransport.

Efterhånden voksede et industrikvarter op med både foderstofvirksomhed og halmvarefabrik.

I dag er Dalmose stadig delt i et industriområde øst for Fodsporet og et boligområde vest for sporet.

Kilde:
Toget går via Dalmose af Henning Pedersen og Ole Chr. Plum

Foto:
Venligst stillet til rådighed af NæstvedArkiverne