Brixes Kilde

Brixes kilde er den ene af de to kilder som findes tæt på Fodsporet. Den anden, Sct. Mertes kilde, ligger ved Hyllested lidt længere sydpå.

Hvem Brixe eller Birgitte var, er usikkert, men det kan være en lokal helgen, der ikke er officielt anerkendt af kirken.

Kilden ligger i en lille skov mellem Sludstrup Kirke og gården Falkensteen. Et simpelt trækors markerer stedet.

Sagnet fortæller at to munke kom i strid om den samme kvinde. De omkom begge ved kilden, som efter sigende skulle have helbredende kraft.

Det siges også at dyrene på de omkringliggende gårde ville dø, hvis korset ikke bliver vedligeholdt. Ved en oprensning af kilden er der fundet en del sølvmønter.

En rig hollænder der blev kureret for et dårligt ben, blev så taknemmelig at han skænkede et ben af guld til kirken. Det blev senere brugt til at købe jord til kirken.