Stenmanden i Sludstrup

Stenmanden i Sludstrup

Det var arbejdere fra lokalområdet, der stod for at anlægge selve banen, banebørster kaldtes de. Hvem banebørsterne helt konkret var, ved man ikke i dag. Der er ikke umiddelbart efterladt nogen tekster, der fortæller deres historie.

Ved Sludstrup Station har de alligevel fået et varigt minde. Lidt inde i skoven på den modsatte side af stationsarealet, står en stor sten, der ligner en mand. Det er banebørsterne, der har fundet stenen, sikkert da de gravede ud til
skinnerne.

Om de har tænkt på nogen bestemt en sjakbejs eller ingeniør, vides
ikke, men stenen står her endnu. Stationsbygningen blev til gengæld revet ned i 1982.

Kilde:
Toget går via Dalmose af Henning Pedersen og Ole Chr. Plum