Ledvogterens historie

Ledvogteren var en meget vigtig person i tiden før elektriske bomme og blink. Det var nemlig ledvogterens opgave at lukke de låger og led, der var på begge sider af jernbanens overskæring af vejen, når toget kom.

Ledvogteren var ansat af banen
og boede i et lille hus lige ved den overskæring, han skulle passe på. Der var i alt 35 ledvogterhuse på strækningen mellem Slagelse - Næstved og Dalmose - Skælskør.

At ledvogterens arbejde var livsvigtigt understreges af en ulykke ved Sandved Station i 1907. Her blev en hestevogn ramt af et særtog, som ledvogteren ikke var blevet informeret om, og derfor stod leddet åbent. Kusken blev dræbt, men
der er ikke gjort optegnelser om, hvad der skete med hesten.

De små gule huse med nummer på gavlen er, som de øvrige bygninger ved banen, tegnet af N. P. C. Holsøe. Først i 1959-60 indførtes elektriske bomme og blink, og ledvogterens æra var forbi. Trods ombygninger kan man stadig genkende mange af de tidligere ledvogterhuse, som nu er private boliger.