Skælskør - byens historie

Skælskør er opført omkring det smalle løb mellem fjorden og noret. Byen er en af de mindste købstæder på Sjælland. Den menes at stamme fra 1000-tallet og nævnes i kong Valdemar den 2.'s jordebog som Skælfiskør, der betyder 'byen ved muslingestrandbredden'.

Skælskør var i tidlig middelalder
klosterby, da karmelittermunkene havde til huse i byen. Klosteret findes ikke længere i dag. Skælskør har som andre købstæder også haft en latinskole. I dag rummer skolebygningen en afdeling af Skælskør Bymuseum.

Skælskør Station var en af de største på banen. Det skyldtes ikke byens størrelse, men de mange spor fra stationen til byens forskellige industrier. Skælskør har i mange år været præget af fødevareproduktion. I dag er de mest kendte virksomheder stadig Harboe Bryggeri, der producerer øl og læskedrikke, og Skælskør Frugtplantage, der er kendt for produkter som frugtgrød og marmelade. 

Kilde: Skælskør Lokal Arkiv