Klosterbyer

Antvorskov Ruin er resterne af et kloster for Johanitter-ordenen. Klosteret blev grundlagt af Valdemar den store og biskop Eskild omkring 1164.

Det blev hurtigt Johanitterordenens hovedkloster i Norden og fungerede samtidig som hospital. Klosteret var rigt og en vigtig magtfaktor i middelalderen. Johanittermunke kendes på deres sorte munkekutter med hvidt malteserkors på brystet.

I Næstved boede Benediktiner-ordenen på et kloster, der senere blev kendt som Herlufsholm. Benediktiner-ordenen var også rig og deres munkekutter var sorte.

I Skælskør havde Karmelittermunkene til huse. I modsætning til de andre munkeordener var karmelitterne tiggermunke, der ifølge klosterreglerne skulle leve i fattigdom og faste. Deres kutter var brune. Klosteret i Skælskør eksisterer ikke længere.