Hyllinge sprøjtehus

I gamle dage lå husene i landsbyerne
ofte tæt sammen. Da de var bygget af træ og ler og havde stråtækte tage, kunne det blive katastrofalt, hvis der udbrød brand. Der fandtes ikke noget kommunalt brandvæsen.

Indtil 1865 var det herremændene på de større gårde, der var ansvarlige for at have brandsprøjter klar, hvis der skulle opstå brand.

Herefter blev det beboerne i landsbyerne, der fik ansvaret for brandsprøjten. I Hyllinge byggede man et hus til brandsprøjten. Huset kom til at ligge bekvemt lige ved siden af gadekæret, der også fungerede som branddam.

Der blev jævnligt holdt brandøvelser, men det blev i 1889 besluttet, at
personer, der arbejdede ved jernbanen, ikke skulle deltage i brandslukning. De kunne jo ikke gå fra arbejdet, når toget kom.

I dag eksisterer Hyllinge brandsprøjte ikke længere. Til gengæld er sprøjtehuset blevet fint renoveret.

Vil man have indblik i moderne brandbekæmpelse, kan man fra Fodsporet, ikke langt fra Ladby, se et stort øvelsesterræn med sortsvedne bygninger, biler og containere. Her uddanner Beredskabsstyrelsen brandmænd.

Kilde:
Lokalhistoriker Svend Henning Pedersens optegnelser