Antvorskov Kaserne

Antvorskov Kaserne er temmelig ny. Den er bygget i begyndelsen af 1970'erne, fordi kasernen i Slagelse var blevet for lille.

Da kasernen åbnede, tilhørte soldaterne Sjællandske Livregiment, der blev dannet allerede i 1614, og har deltaget i mange slag gennem historien, blandt andet ved Dybbøl i 1864.

I dag hedder regimentet Gardehusarregimentet. Regimentet er særligt kendt for hesteeskadronen - soldater til hest. Man ser dem oftest, når de eskorterer den kongelige karet.

I Slagelse kan man se dem en gang om ugen, når de rider gennem byen.

Foto: Hæren, Gardehusarregimentet