Slåen

Krat

Når vi har haft den første frost, kan slåen plukkes og bruges til snaps eller saft. Slåen er en vild blomme med en sortblå dugget farve. Frugterne modnes i løbet af efteråret, men er meget bitre, hvis ikke frostvejr har udtrukket sukkerstofferne først. Også mange fugle er glade for slåen - især drosler.

Vidste du at...

Historien og billedet på denne side automatisk skifter ved de forskellige årstider her på Fodsporet.