Rådyr

Rådyr og hare

Om vinteren samles rådyr i små flokke kaldet spring.

Dyrene opholder sig i det åbne land, hvor de let kan se eventuelle fjender.

De har også brug for de levende hegn langs Fodsporet både til læ og fordi de holder af at spise knopper og skud fra træer og buske.

Rådyr går tit ad de samme ruter, når de bevæger sig rundt i landskabet.

Deres stier kaldes veksler. En veksel følger ofte et levende hegn som Fodsporet.

Vidste du at...

Historien og billedet på denne side automatisk skifter ved de forskellige årstider her på Fodsporet.